Wynagrodzenie Agencji uzależnione jest bezpośrednio od stopnia złożoności tworzonej kampanii. Za każdym razem indywidualnie oceniamy ilość pracy i negocjujemy wartość umowy.

Z tego powodu minimalnym wynagrodzeniem miesięcznym agencji jest 650 zł netto, jednak zdarza nam się współpracować z niektórymi klientami nawet za połowę tej kwoty.

Wszystko uzależnione jest od warunków konkretnej współpracy. Jeżeli Twoja firma działa w branży usługowej to jestem spokojny, że dobrze to rozumiesz.